top_Start.jpg

Vindlastprovning

Vi provar takkonstruktioner m.m. med avseende på vindlast. Vi utför provningar enligt gällande standarder.

Läs mer

Projektledning

Vid behov av projektledning, kontakta oss. Vi använder oss av Six Sigma metodik.

Läs mer

Utbildningar

Hela utbildningspaket, kortare seminarier - ni ställer kraven vi kommer med lösningarna.

Läs mer

Heta Arbeten

Vi är godkänd arrangör av Heta Arbeten utbildningar.


Läs mer

RoofCalculator

Ett komplett vindlastberäkningsprogram, enligt EN-1991-1-4. Nationella anpassningar för 28 länder är inkluderade vilket gör RoofCalculator unikt.
För ytterligare information besök:
www.roofcalculator.se

Takmontörsutbildning

Constructech har på uppdrag av TIB, BYN och Hermods tagit fram ett nytt kursmaterial för takmontörer. Det är ett modernt utbildnings-
material, med både bok och webbstöd, som är tänkt att användas av såväl yrkesverksamma tak- och tätskiktsmontörer som av studenter inom gymnasieskolan och vuxenutbildningarna.
www.tib.se

Accelererad korrosionsprovning

Constructech har en Kesternich kammare och utför accelerad korrosionsprovning på metallkomponenter enligt ISO 6988 samt DIN 50018. Kesternich provning är allmänt accepterad av bygg- och fordonsindustrin.

Godkänd provningsprocess

Sintef Building & Infrastructure, Intron Certificatie BV och SP Sitac godkänner Constructech som provningslaboratorium för vindlastprovningar enligt ETAG-006 / EN:16002-2010.

Constructech-logo-footer.png

Constructech AB
Malmbyvägen 4
SE-645 47 Strängnäs

Tel: +46152331930
Fax: +46152331939


www.constructech.se