top_Vindlastprovning.jpg

Vindlastprovning

Vindlastdimensionering är viktig för såväl en byggnads stabilitet som för infästning av beklädnadsmaterial för tak och fasad. I vår stora vindlastkammare med måtten 1,6 x 6,0m kan vi simulera vindlaster upp till ett tryck av 10kN/m², dynamiskt eller statiskt, allt efter behov.
Dynamisk belastning ger möjlighet att på ett realistiskt sätt dokumentera ett förbands eller ett materials utmattnings-
hållfasthet.

Vi utför provningar enligt gällande standarder såsom ETAG 006, FM-4470 eller efter kundönskemål.

Under provningsprocessen finns möjlighet till kontinuerlig övervakning samt höghastighetsfilmning för identifiering av orsak till kollaps.

Exempel på provningar:
• Slätplåtsarbeten av band eller skivtäckta tak med   varierande bandbredder och infästningstyper i olika typer   av underlag
• Låglutande takkonstruktioner med mekaniskt infästa eller   limmade tätskikt på olika typer av underlag såsom   profilerad plåt, trä eller betong
• Putsade väggkonstruktioner
• Sandwichelementsystem

Med ett av industrins modernaste styrsystem visualiseras provningen

Med ett av industrins modernaste styrsystem visualiseras provningen

Vindlastprovning enligt ETAG 006

Enligt ETAG 006 - 5.1.4.1 skall ett mekaniskt infäst tätskikt provas dynamiskt. Under varje lastintervall utsätts prov-
kroppen för 1415 lastväxlingar. Därefter ökas lasten till nästa lastintervall och antalet lastväxlingar repeteras. Denna process pågår till kollaps.

Vindlastprovning enligt FM-4470

I denna amerikanska provningsmetod provas en takkonstruktion statiskt. Konstruktionen utsätts för last med ökande nivåer, med en minuts lastintervallper nivå. Vi gör förberedande provningar enligt denna standard för att säkerställa förväntat resultat innan officiell slutprovning i FM-approvals testanläggning, Rhode Island, USA.

Vindlastberäkningar enligt BKR-03/Eurocode EN-1992-1-4

Resultatet från vindlastprovning enligt ETAG 006-5.1.4.1 ligger till grund för dimensionering av tätskiktssystem. Vi har under många år utfört vindlastberäkningar på tak och väggkonstruktioner och byggt upp en stor erfarenhet inom detta område och erbjuder vid behov denna tjänst.

Constructech-logo-footer.png

Constructech AB
Malmbyvägen 4
SE-645 47 Strängnäs

Tel: +46152331930
Fax: +46152331939


www.constructech.se