top_Brandskyddsarbete.jpg

Systematiskt Brandskyddsarbete –

Bränder orsakar årligen skador för åtskilliga miljoner kronor. Historiskt sett visar brandskadestatistiken att Heta Arbeten är en av de stora orsakerna. Med Heta Arbeten avses svetsning, skärning, lödning, takläggning och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning.

För att förhindra dessa onödiga bränder kräver försäk-
ringsbolagen att alla som bedriver brandfarliga Heta Arbeten skall ha behörighet.

Behörighetsutbildningen skall genomföras enligt
försäkringsbolagens och Svenska Brandskydds-
föreningens riktlinjer.

Som godkänd arrangör av Svenska Brandskydds-
föreningen anordnar vi Heta Arbeten utbildningar och utfärdar tillhörande certifikat.

I samarbete med TIB och Svenska Brandskyddsföreningen har ett fördjupat utbildningsmaterial med speciell inriktning på ökad säkerhet vid Heta Arbeten tätskikt utvecklats. Detta med fokus på högriskkonstruktioner där man erfarenhetsmässigt haft problem.

CFPA-certifikat

CFPA-certifikat

CFPA – Fire safety at work

Med en CFPA certifiering som bas kan vi erbjuda våra kunder projektledning och utbildning inom t.ex. områdena systematisk brandskyddsarbete, byggnadstekniskt brandskydd och Heta Arbeten.

Säkerhetsregler

En viktig del av Heta Arbeten - utbildningen avser de speciella säkerhetsregler som är baserade på faktiska erfarenheter fastställda av SBF och försäkringsbolagen.

Systematiskt Brandskyddsarbete – SBA

Enlig lagen om skydd mot olyckor, LSO, bör ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas under en byggnads hela användningstid. Vi ger vägledning om hur arbetet bör bedrivas och dokumenteras.

Constructech-logo-footer.png

Constructech AB
Malmbyvägen 4
SE-645 47 Strängnäs

Tel: +46152331930
Fax: +46152331939


www.constructech.se