top_KesternichProvning.jpg

Accelererad korrosionsprovning

Vi utför accelererad korrosionsprovning enligt ISO 6988/DIN 50018, s.k. Kesternich provning. Metallkomponeneter korrosionsprovas i svaveldioxidmättad atmosfär.

Kesternich provning är en allmänt accepterad metod för att utföra korrosionstest inom bygg- och fordonsindustrin.

Ett fullt Kesternich prov görs i 15 cykler om 24 timmar. 2 liter vatten och 2 liter svaveldioxid används. Mindre än 15% rödrost efter 15 cykler ger ett godkänt resultat.

Vid behov kan även andra typer av tester utföras i dessa fall bestäms formerna för provet gemensamt mellan kunden och Constructech.


Kesternichkammare.jpg

Kesternich kammare

Vi har en 300 liters kammare av märket Liebisch.

Avjonare mätare.jpg

Vattenkvalitet

Enligt standarden skall vattnet som används vid provning ha en konduktivitet <500µS/m. Vi har en egen avjoniseringsanläggning och använder vatten med konduktivitet <100µS/m

Rapport/bedömning

Under och efter avslutad provning bedöms andelen rödrost visuellt. För att en produkt skall bli godkänd skall den klara 15 cykler med mindre än 15% rödrost.

Constructech-logo-footer.png

Constructech AB
Malmbyvägen 4
SE-645 47 Strängnäs

Tel: +46152331930
Fax: +46152331939


www.constructech.se