top_KundanpassadeUtbildningar.jpg

Kundanpassade utbildningspaket

Att ha medarbetare, underleverantörer och samarbets-
partners med rätt kompetens är en förutsättning för att lyckas. Samsyn, god förmåga att nå uppsatta mål, stor kvalitetsmedvetenhet, samt bra kundrelationer är viktiga faktorer för framgång och beror till stor del på kompetensnivån inom företaget eller organisationen.

Vi utvecklar och producerar utbildningspaket samt ansvarar för semiarier inom specifika områden så som exempelvis kvalitet, ständiga förbättringar, materiallära, och företagsledning. I kombination med detta producerar vi även presentationer, dokumentation och eventuellt övrigt material. Om så önskas appliceras er grafiska profil på materialet alternativt föreslår vi eller tar gemensamt fram önskad form.

En referens är den Svenska Branschorganisationen för företag som arbetar med tak och tätskikt, TIB. Vi har under en lång tid samarbetat med TIB och ansvarar idag för samtliga utbildningspaket såsom Takmontörsutbildning, Företagsledarutbildning, Systematiskt arbetsmiljöarbete, och Heta Arbeten.

Utbildningscenter

I vårt kompletta utbildningscenter, speciellt anpassat för moment som kräver både teori och praktik, har vi samlat allt som behövs för en väl genomförd och lyckad konferens eller utbildning.

I vår moderna konferensdel finns projektor, internet-
uppkoppling, kök, omklädningsrum och dusch. Vi har en stor utbildningshall med intilliggande mekanisk verkstad. Vi kan vid behov tillhandahålla de verktyg, tillbehör och förbrukningsmaterial som behövs. Vi tillhandhåller hela tiden kompetens och professionell vägledning.

Constructech ligger strategiskt placerat i Strängnäs, intill E 20, mitt i Mälardalen. Eftersom det är enkelt att ta sig till Strängnäs, 50 minuter från Stockholm, 70 minuter från Arlanda är det möjligt för oss att anordna utbildningar och konferenser med deltagare från ett stort upptagnings-
område.

Vid längre utbildningstillfällen eller konferenser arrangerar vi mat, kvällsaktiviteter och övernattning. Vår lokal-
kännedom och goda kontakter med hotell, restauranger och aktivitetsarrangörer säkerställer ett bra resultat.

Referenslitteratur

Referenslitteratur

Specialanpassad utbildning

Gedigna kunskaper inom infästningsteknik alla
kategorier.

Praktisk och teoretisk utbildning

Allt från praktisk vägledning direkt på byggarbetsplatsen till teoretisk utbildning.

Hos oss eller på plats hos er

Beroende på våra kunders önskemål kommer vi överens om den bästa lösningen.

Konferensrum

Modernt konferensrum med plats för 16 deltagare. Fast uppkoppling mot internet samt projektor färdig att ansluta.

Utbildningshall och mekanisk verkstad

Utbildningshall, mekanisk verkstad, samt komplett upp-
sättning verktyg och förbrukningsmaterial.

omkladningsrum_Liten.jpg

Kök och omklädningsrum

Fullt utrustat kök/pentry med möjlighet till  förfriskningar och förtäring. Omklädningsrum och dusch i anslutning till utbildningshall.

Constructech-logo-footer.png

Constructech AB
Malmbyvägen 4
SE-645 47 Strängnäs

Tel: +46152331930
Fax: +46152331939


www.constructech.se